Trainingen

Wat kan Macro-Financial Alternatives voor u doen?

MFA levert uitdagende trainingen, lezingen en workshops – zowel op het niveau van beginners als gevorderden.
Hoewel we bij elk product maatwerk bieden, kunt u denken aan de volgende thema’s:

Crises: van alle tijden
Een historische tour langs economische crises, waaronder de Grote Depressie, hyperinflatie in Duitsland en de Japanse lost decade. Hoe ontstaan crises? Wat hebben ze met elkaar gemeen? En wat zijn de lessen die we hieruit kunnen trekken voor de toekomst? Informatie en debat wisselen elkaar af, terwijl we proberen het huidige economische klimaat in een bredere context te bezien.

Monetaire economie voor dummies
Een intrigerende inside blik in het monetaire systeem waardoor u huidige en toekomstige economische ontwikkelingen kritisch kunt beoordelen. MFA neemt u mee in de ondoorgrondelijke wereld van fractional reserve banking, onconventioneel monetair beleid, schaduwbanken, liquiditeit en systeemrisico’s…

Innovatie in de financiële sector
We kijken aan de hand van een frisse out-of-the-box blik ver vooruit in de toekomst. Gaat Google Bank met haar efficiënte digitale dienstverlening traditionele banken verdrukken? Maakt shared insurance het leven van tradionele verzekeraars onmogelijk? En wordt de opvolger van Bitcoin die aan fysiek goud is gekoppeld een bedreiging voor de Euro? Met behulp van intrigerende scenario’s worden de gevolgen van innovatie voor de Nederlandse financiële sector verkend.

Psychologische valkuilen in risicomanagement
Waarom worden kleine kansen doorgaans onderschat of genegeerd en grote kansen overschat? Waarom nemen mensen meer risico na het ervaren van verlies? En waarom kunnen (risico)managers moeilijk omgaan met onzekerheid en ambiguïteit? Naast het onderkennen van deze valkuilen worden ook oplossingen gegeven om de gevolgen van psychologische biases te beperken. 

Heeft u interesse in een van bovenstaande trainingen of lezingen?
Of heeft u zelf een workshop of thema voor ogen?
Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.