power to take experiment

experimentIn een power-to-take spel kan één speler een claim leggen op de schaarse middelen van een andere speler. De andere speler heeft vervolgens de mogelijkheid om zijn eigen middelen te vernietigen. Dit spel bevat essentiële aspecten van belastingheffing, ‘principal-agent’ relaties en monopo­lieprijsvorming. Experimenteel onderzoek van Ronald Bosman laat zien dat negatieve emoties een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van inefficiënte uitkomsten. Soortgelijke resultaten worden gevonden in China. Klik hier voor de studie.