Advies & analyse

Wat kan Macro-Financial Alternatives voor u doen?

Onze specialiteit is het uitvoeren van scenario-analyses en stresstesten.
Daarbij worden mogelijke macroscenarios grondig doordacht én toegepast op specifieke activiteiten van de klant.
Denk bijvoorbeeld aan een depressiescenario dat in gang wordt gezet door een Chinese schuldencrisis, een politieke crisis in het eurogebied of een grootschalig militair conflict. Of neem een stagflatiescenario waarin populistische regeringen protectionistische maatregelen nemen die zorgen voor lage groei en hoge inflatie. Hoe sterk staat uw organisatie in dergelijke situaties en wat kunt u nu al doen om robuust te worden of zelfs te profiteren? 

Verder geven wij mondiale macro outlooks en verrichten analyses op het terrein van specifieke deelmarkten, bijvoorbeeld vastrentende waarden en aandelenmarkten. Een frisse blik en out-of-the-box denken is ons uitgangspunt.

Daarnaast biedt MFA verschillende diensten op het terrein van risicomanagement vanuit het oogpunt van de gedragseconomie. Hoe zorg je ervoor dat risicomanagers minder kwetsbaar worden voor zogeheten behavioral biases, zoals groepsdenken, verliesaversie en illusion of control? In brainstorm & debate-meetings die volledig op de wensen van de klant afgestemd worden, zoeken wij samen met u naar cruciale vragen én antwoorden.

MFA verzorgt bovendien diverse lezingen, seminars en trainingen: kijk hier voor meer informatie.

Heeft u interesse in een van bovenstaande adviezen? Of heeft u een vraag over een van onze diensten?
Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.