Boekrecensie Eyes wide open

Eyes wide openEconome en activiste Noreena Hertz bespreekt in haar boek Eyes Wide Open hoe je betere en slimmere beslissingen kan nemen als er veel op het spel staat. Dat is vooral nu relevant, omdat we tegenwoordig overspoeld worden met informatie en omdat economische veranderingen zich razendsnel voordoen. Ronald Bosman bespreekt dit boek van Hertz in het VBA Journaal. Klik hier voor de recensie. 

Emoties, risicopreferenties en investeringen

tea_bannerEconomen en financiële experts denken dat mensen rationele beslissingen nemen als het gaat om risico en onzekerheid. Onderzoek in de gedragswetenschap laat zien dat mensen gemakkelijk in psychologische valkuilen stappen. In een artikel dat is gepubliceerd in The European Actuary bespreekt Ronald Bosman hoe emotionele factoren het risicogedrag beïnvloeden. Klik hier voor de link naar het artikel (zie p 12-13).

power to take experiment

experimentIn een power-to-take spel kan één speler een claim leggen op de schaarse middelen van een andere speler. De andere speler heeft vervolgens de mogelijkheid om zijn eigen middelen te vernietigen. Dit spel bevat essentiële aspecten van belastingheffing, ‘principal-agent’ relaties en monopo­lieprijsvorming. Experimenteel onderzoek van Ronald Bosman laat zien dat negatieve emoties een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van inefficiënte uitkomsten. Soortgelijke resultaten worden gevonden in China. Klik hier voor de studie.